Geophones շուկայի մասնաբաժինը, չափի գլոբալ տարածաշրջանային ակնարկը, հնարավորությունները, միտումները, գլոբալ աճը, Covid-19- ի ազդեցությունը արդյունաբերության վրա, առաջատար ընկերությունների վերլուծությունը և հիմնական երկրի կանխատեսումը մինչև 2025 թվականը

Geophones Market- ի զեկույցը Ըստ հիմնական դերակատարների շուկայական մասնաբաժնի վերլուծության, Geophones Market- ի զեկույցը ներառում է կապիտալի, եկամտի և գնի վերլուծությունը բիզնեսի կողմից, ինչպես նաև այլ բաժիններ, ինչպիսիք են

Geophones Market- ի զեկույցը Ըստ հիմնական դերակատարների կողմից շուկայի մասնաբաժնի վերլուծության, Geophones Market- ի զեկույցը ներառում է բիզնեսի կապիտալը, եկամուտները և գների վերլուծությունը, ինչպես նաև այլ բաժիններ, ինչպիսիք են ընդլայնման ծրագրերը, օժանդակ տարածքները, հիմնական արտադրողների առաջարկած ապրանքները, դաշինք և ձեռքբերում և այլն: Կենտրոնի առաքում:

Գլոբալ երկրաչափերի շուկայի զեկույցը ուսումնասիրում է Երկրաչափերի շուկայում հիմունքները, զարգացումները և հնարավոր նորարարությունները ՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակները: Ophեկույցում խորը գնահատվել է Geophones- ի համաշխարհային շուկան, որն ընդգրկում է շրջանակը, առավելությունները, պահանջարկի կարգավիճակը, անորոշությունները և զարգացման կանխատեսումները: Եկույցը վերլուծում է շուկայի զարգացման պատմական և ներկայիս տեմպերը և այլ իրադարձություններ և առաջարկում մանրամասն և ճշգրիտ գնահատականներ մինչև 2025 թվականը:


Հաղորդման ժամանակը ՝ սեպ-02-2020