Գործարանային շրջագայություն

Սեյսմիկ հետազոտության գեոֆոնի առաջատար արտադրանքն ունի վեց սերիա, ավելի քան 60 տեսակ: Ապրանքները լայնորեն օգտագործվում են նավթային, հանքային և երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներում, ճանապարհների, կամուրջների, ամբարտակների և թունելների կառուցման, ծանր մեխանիկական թրթռումների, երկրաշարժի մոնիտորինգի և այլնի մեջ:

gre